πάτραι

πάτραι
φράτρα
brotherhood
fem nom/voc pl (doric)
πάτρᾱͅ , φράτρα
brotherhood
fem dat sg (attic doric aeolic)
πάτρα
fatherland
fem nom/voc pl (epic ionic)
πάτρᾱͅ , πάτρα
fatherland
fem dat sg (attic epic doric ionic aeolic)
πάτρη
fatherland
fem nom/voc pl
πάτρᾱͅ , πάτρη
fatherland
fem dat sg (attic doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • Πάτραι — fem nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Πάτραι — Sp Pãtrai Ap Πάτραι/Patrai sen. graikų kalba Ap Patrae lotyniškai Ap Πάτρα/Patra graikiškai L Graikijos adm. sr., Achajos nomo ir V Graikijos adm. sr. centras …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

  • πάτρᾳ — πάτραι , φράτρα brotherhood fem nom/voc pl (doric) πάτρᾱͅ , φράτρα brotherhood fem dat sg (attic doric aeolic) πάτραι , πάτρα fatherland fem nom/voc pl (epic ionic) πάτρᾱͅ , πάτρα fatherland fem dat sg (attic epic doric ionic aeolic) πάτραι ,… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Πάτρᾳ — Πάτραι , Πάτραι fem nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Πατρέων — Πάτραι fem gen pl (epic ionic) Πατρέες masc gen pl (ionic) Πατρέω̆ν , Πατρέες masc gen pl (ionic) Πατρεύς masc gen pl Πατρέω̆ν , Πατρεύς masc gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Πατρῶν — Πάτραι fem gen pl Πατρώ fem gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Πάτραις — Πάτραι fem dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Πάτραισιν — Πάτραι fem dat pl (epic ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Πάτρῃσι — Πάτραι fem dat pl (epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Πάτρῃσιν — Πάτραι fem dat pl (epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”